Thong bao thực hiện KHSXKD nam 2023

Thông báo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đăng lúc: 15-02-2023 03:10:00 PM | Đã xem: 0 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công khai kết quả giám sát

ÁO CÁO Đánh giá đa dạng sinh học về thành phần và những thay đổi quan sát được trong giới thực vật và động vật trong hoạt động quản lý rừng nam 2022

BÁO CÁO Đánh giá đa dạng sinh học về thành phần và những thay đổi quan sát được trong giới thực vật và động vật trong hoạt động quản lý rừng nam 2022

Đăng lúc: 06-02-2023 03:18:00 PM | Đã xem: 0 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công khai kết quả giám sát

Bao cao danh gia tac dong xa hoi nam 2022

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI TRONG QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP BẾN HẢI NĂM 2022

Đăng lúc: 06-02-2023 03:16:00 PM | Đã xem: 0 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công khai kết quả giám sát
Đăng lúc: 05-07-2022 08:00:00 AM | Đã xem: 88 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công khai kết quả giám sát

Thông báo KHSXKD năm 2022 đến các cơ quan chức năng

Thông báo KHSXKD năm 2022 đến các cơ quan chức năng

Đăng lúc: 27-02-2022 08:36:00 AM | Đã xem: 87 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công khai kết quả giám sát
Đăng lúc: 08-02-2022 02:43:00 PM | Đã xem: 65 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công khai kết quả giám sát
Đăng lúc: 08-02-2022 02:40:00 PM | Đã xem: 83 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công khai kết quả giám sát
Đăng lúc: 08-02-2022 02:30:00 PM | Đã xem: 88 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công khai kết quả giám sát

Thông bao KH SXKD năm 2022

Thông báo Kế hoạch SXKD năm 2022

Đăng lúc: 06-02-2022 08:27:00 AM | Đã xem: 79 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công khai kết quả giám sát

Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và KH SXKD năm 2022

Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và KH SXKD năm 2022

Đăng lúc: 02-02-2022 08:09:00 AM | Đã xem: 74 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công khai kết quả giám sát

Báo cáo đánh giá Đa dạng sinh học năm 2021

Báo cáo đánh giá Đa dạng sinh học năm 2021

Đăng lúc: 10-01-2022 09:13:00 AM | Đã xem: 80 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công khai kết quả giám sát

Bao cao danh gia tác dong xa hoi nam 2021

Báo cáo đánh giá tác động xã hội của Công ty Lâm nghiệp Bến Hải

Đăng lúc: 06-01-2022 07:58:00 AM | Đã xem: 75 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công khai kết quả giám sát

Báo cáo TH KH năm 2020 và KH năm 2021

Báo cáo kế hoạch TH năm 2020 và KH năm 2021

Đăng lúc: 02-02-2021 04:31:00 PM | Đã xem: 162 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công khai kết quả giám sát

Bao cao giam sat moi truong nam 2020

Báo cáo giám sát môi trường

Đăng lúc: 07-01-2021 10:47:00 AM | Đã xem: 179 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công khai kết quả giám sát

Báo cáo đánh giá tác động xã hội năm 2020

Báo cáo đánh giá tác động xã hội năm 2020

Đăng lúc: 06-01-2021 02:28:00 PM | Đã xem: 166 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công khai kết quả giám sát
Đăng lúc: 31-01-2020 02:17:00 PM | Đã xem: 300 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công khai kết quả giám sát
Đăng lúc: 31-01-2020 02:14:00 PM | Đã xem: 337 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công khai kết quả giám sát
Đăng lúc: 31-01-2020 02:11:00 PM | Đã xem: 241 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công khai kết quả giám sát
Đăng lúc: 31-01-2020 02:09:00 PM | Đã xem: 199 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công khai kết quả giám sát

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI TRONG QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP BẾN HẢI NĂM 2019

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI TRONG QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP BẾN HẢI NĂM 2019

Đăng lúc: 31-01-2020 02:06:00 PM | Đã xem: 576 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công khai kết quả giám sát

Các tin khác

1 2 3 4 5  Trang sau
 
Lam nghiep Viet Nam
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Huyen Vinh Linh

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 50
  • Khách viếng thăm: 49
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 12323
  • Tháng hiện tại: 462399
  • Tổng lượt truy cập: 6766729

Đăng nhập thành viên

can ho One Verandah