TT 17/2015/TT-BLĐTBXH hướng dan xây dụng thang lương, bảng lương

lượt xem 572 lượt down 36

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG, PHỤ CẤP LƯƠNG VÀ CHUYỂN XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2013/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG

Xem tiếp

Nghi dinh 35 ve xư phat HC trong Lam nghiep

Gửi lên: 06/05/2019 10:23 Đã xem 0 Đã tải về 0

Nghị định 157 Quy định mức lương tối thiểu vung năm 2019

Gửi lên: 06/05/2019 09:53 Đã xem 346 Đã tải về 4

Nghị định 156 Hướng dẫn thực hiện Luật lâm nghiệp

Gửi lên: 06/05/2019 09:47 Đã xem 389 Đã tải về 14

Luât Lâm nghiệp năm 2017

Luật lâm nghiệp năm 2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

Gửi lên: 06/05/2019 09:45 Đã xem 196 Đã tải về 1

TT 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về hợp đồng, kỷ luật LĐ...

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU VỀ HỢP ĐỒNG, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/2015/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Gửi lên: 15/04/2016 07:25 Đã xem 443 Đã tải về 6

Thong tư 59/2015/TT Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện Luật BHXH năm 2014

Gửi lên: 15/04/2016 07:22 Đã xem 353 Đã tải về 3

Luật bảo hiểm xã hội 2014

Gửi lên: 15/04/2016 07:16 Đã xem 317 Đã tải về 2

Luâtj bảo vệ môi trường năm 2005

Luật Bảo vệ môi trường đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005

Gửi lên: 21/04/2014 10:15 Đã xem 562 Đã tải về 56

Thông tư 09.2009 hướng dẫn thực hiện BHYT

Thông tư liên tịch của Bộ Y tế - Bộ tài chính ngày 14 tháng 8 năm 2009 hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế.

Gửi lên: 21/04/2014 10:06 Đã xem 599 Đã tải về 7

Luật BHYT năm 2008

Luật Bảo hiểm Y tế được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 14/11/2008 có hiệu lực thi hành từ 1/7/2009

Gửi lên: 21/04/2014 09:56 Đã xem 616 Đã tải về 48

Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004

Ngày 14-12-2004, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương đã ký lệnh số 25/2004/L/CTN công bố Luật bảo vệ và phát triển rừng, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 3-12-2004. Dưới đây là toàn văn Luật này.( File đính kèm)

Gửi lên: 18/04/2014 07:29 Đã xem 2853 Đã tải về 1002

Luật doanh nghiệp 2005

Gửi lên: 18/04/2014 07:22 Đã xem 495 Đã tải về 24

TT18/2013 Hướng dẫn thực hiện tien luong

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU

Gửi lên: 18/03/2014 15:28 Đã xem 630 Đã tải về 22

Luật Công đoàn

Luật công đoàn năm 2012

Gửi lên: 18/03/2014 10:39 Đã xem 615 Đã tải về 109

Mau_Lylich2c

Gửi lên: 17/03/2014 16:09 Đã xem 638 Đã tải về 3
 
Lam nghiep Viet Nam
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Huyen Vinh Linh

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 34
  • Hôm nay: 2195
  • Tháng hiện tại: 259076
  • Tổng lượt truy cập: 6033655

Đăng nhập thành viên

can ho One Verandah