Báo cáo TH KH năm 2020 và KH năm 2021

Đăng lúc: Thứ ba - 02/02/2021 16:31 - Người đăng bài viết: admin
Báo cáo kế hoạch TH năm 2020 và KH năm 2021
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CTY LÂM NGHIỆP BẾN HẢI             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
             Số: 05/BC -CT                        Vĩnh Linh, ngày 31 tháng 01 năm 2021

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
 
 
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2020
 
Năm 2020, mặc dù tiếp tục chịu nhiều khó khăn, thách thức, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, tình hình kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn, điều kiện thời tiết có những diễn biến bất thường, bão lũ xảy ra liên tục, giá cả mặt hàng nhựa Thông giảm mạnh làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện tài chính của Công ty. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Ban giám đốc Công ty đã tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thường xuyên chỉ đạo điều hành, có những giải pháp hợp lý kịp thời, sự đoàn kết thống nhất của toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động vượt qua những khó khăn thách thức, nắm bắt cơ hội, phát huy lợi thế, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sản xuất kinh doanh nên năm 2020 đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Đời sống việc làm của cán bộ, nhân viên và người lao động được cải thiện, tạo nhiều việc làm cho người lao động địa phương. Ngoài ra, Công ty tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động từ thiện xã hội một cách tích cực có hiệu quả. Vì vậy, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 như sau:
  1. Thực hiện kế hoạch sản xuất lâm nghiệp:
TT Nội dung thực hiện ĐVT Kế hoạch Thực hiện Đạt % Ghi chú
1 Trồng rừng kinh tế ha 600 519,96 86,66  
2 Chăm sóc rừng ha 1.526,1 1.526,1 100  
3 Khai thác nhựa thông Tấn 1.051,6 1.067,3 101,4  
4 Khai thác rừng Ha 700 568,85 81,26  
5 Sử dụng cây con trồng rừng Vạn 165 165 100  
2. Thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản
  STT Hạng mục ĐVT Kế hoạch Thực hiện Đạt %
1 Nâng cấp đường ranh tại các CNXN Km 13 13 100
2 Xây dựng nhà BVR tại XN3 Nhà 1 1 100
3 Xây dựng tường rào vườm ươm tại CN Xí nghiệp 1 m 63 63 100
3. Thực hiện kế hoạch tài chính
STT Nội dung ĐVT Kế hoạch Thực hiện Đạt %
1 Doanh thu Tỷ đồng 53,75 64,85 120,6
2 Nộp nghĩa vụ ngân sách Tr.đồng 900 1,120 124
3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 4,521 5,43 120
 
 
Phần thứ hai
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
 
2.1. Sản xuất lâm sinh
 - Chăm sóc rừng kinh tế: 2.125,65 ha                                                
 - Trồng rừng: 628 ha.
 - Sản xuất cây Keo lai trồng rừng: 150 vạn.
 - Khai thác nhựa thông: 1.055,84  tấn                                                   
 - Khai thác rừng: 628,52  ha. Trong đó:
+ Diện tích đã hợp đồng thiết kế năm 2020 chuyển qua: 323,52  ha.
+ Diện tích thiết kế năm 2021: 305,00  ha.
2.2 Xây dựng cơ bản
- Nâng cấp đường ranh tại các CNXN : 30,0 Km.
- Xây dựng hệ thống vườn ươm nuôi cấy mô với công suất 2.000.000 cây/năm                           
2.3. Kế hoạch tài chính: Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được Hội nghị người lao động biểu quyết thống nhất, Ban lãnh đạo Công ty tiến hành xây dựng kế hoạch tài chính trình UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt. Sau khi có quyết định phê duyệt các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và nộp nghĩa vụ ngân sách cho Nhà nước của UBND tỉnh Quảng Trị, Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, các quy định của Nhà nước liên quan và thông báo đến toàn thể người lao động thông qua các Chi nhánh Xí nghiệp.
Nơi nhận:                                                                       TỔNG GIÁM ĐỐC
- HĐTV;
- Ban giám đốc;                                                                                Đã ký
- KSV;
- Các Phòng NV, Chi nhánh XN;
- Lưu: VT.                                                                         
                                                                                      Nguyễn Xuân Minh

Tác giả bài viết: Cong ty
Nguồn tin: Công ty Lâm nghiệp Bến Hải
Từ khóa:

báo cáo, kế hoạch

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Lam nghiep Viet Nam
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Huyen Vinh Linh

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 2366
  • Tháng hiện tại: 59607
  • Tổng lượt truy cập: 733344

Đăng nhập thành viên

can ho One Verandah