Bao cáo Kết quả thực hiện các HĐ chăm sóc rừng kinh tế năm 2019

Đăng lúc: Thứ sáu - 31/01/2020 14:11 - Người đăng bài viết: admin
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
CÔNG TY LÂM  NGHIỆP BẾN HẢI

 
 
 

                  Số: 465/BC-CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Vĩnh Linh,  ngày 31 tháng 12 năm 2019
 
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các hoạt động chăm sóc rừng kinh tế năm 2019
 
I. THÔNG TIN CHUNG.
          1. Tên dự án: Chăm sóc rừng trồng năm 2019.
          2. Tên cơ quan chủ dự án: Công ty Lâm nghiệp Bến Hải.
3. Địa chỉ cơ quan: TT Hồ Xá - Vĩnh Linh - Quảng Trị
4. Người đại diện: Ông Nguyễn Xuân Minh – Tổng giám đốc.
5. Phương tiện liên lạc:
- Số điện thoại: 0533.820.349           Fax: ................................
II. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN.
Tại Công ty lâm nghiệp Bến Hải – Vĩnh Linh – Quảng Trị
1. Toạ độ địa lý:
CTLN Bến Hải nằm trên địa bàn của 6, gồm Vĩnh Thủy, Vĩnh Sơn, Vĩnh Long, Vĩnh Khê, Vĩnh Chấp, Vĩnh Hà, thuộc huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị, có tọa độ địa lý như sau:
Từ 170 10’ 00’’ đến 170 40’ 00’’ vĩ độ Bắc.
Từ 1060 00’ 00’’ đến 1070 00’ 00’’ kinh độ Đông.
Phạm vi ranh giới của CTLN Bến Hải:
- Phía Bắc giáp huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình.
- Phía Nam giáp xã Vĩnh Trường  huyện Gio Linh.
- Phía Đông giáp xã Vĩnh Tú huyện Vinh Linh.
- Phía Tây giáp xã Vĩnh Ô - huyện Vĩnh Linh.
2. Ranh giới hành chính:
- Phía Bắc giáp huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình
- Phía Tây giáp rừng và đất rừng BQL rừng phòng hộ LV sông Bến Hải thuộc các xã Vĩnh Hà, Vĩnh Ô.
- Phía Nam giáp sông Bến Hải và huyện Gio Linh.
- Phía Đông giáp rừng, đất rừng và dân cư các xã Vĩnh Chấp, Vĩnh Long, Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Sơn, Vĩnh Hà, Vĩnh Khê, Làng TNLN Tây Vĩnh Linh.

3 Khí hậu và thủy văn

3.3.1 Khí hậu

  Khí hậu khu vực mang đặc điểm chung của khí hậu nhiệt đới gió mùa. Nhiệt độ trung bình năm từ 23-250C, nhiệt độ tháng cao nhất (tháng 6 đến tháng 7) khoảng 350C, có ngày nhiệt độ đạt trên 400C, tháng thấp nhất (tháng 12 và tháng 1) khoảng 180C có khi xuống tới 8-90C.
  Độ ẩm không khí trung bình năm là 85%, phân thành 2 mùa rõ rệt. Mùa khô nóng kéo dài 4 tháng, từ tháng 5 đến tháng 8 với độ ẩm trung bình từ 70- 80% và đạt cực tiểu vào tháng 7, xuống 65 – 70%;  độ ẩm tăng nhanh khi bước vào mùa mưa và duy trì ở mức cao, với độ ẩm trung bình từ 85 –90%.
Mùa mưa bắt đầu từ tháng 9 năm trước kéo dài đến tháng 2 năm sau, đạt cực đại vào tháng 10,11, chiếm 70% lượng mưa của cả năm. Từ tháng 3 đến tháng 7, lượng mưa ít nhất, tổng lượng mưa trong thời kỳ này chỉ chiếm dưới 30% lượng mưa của năm. Tổng lượng mưa bình quân năm là 2.376 mm.
- Khu vực CTLN Bến Hải chịu ảnh hưởng của 2 loại gió mùa chính: Gió mùa Đông Bắc xuất hiện từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau và gió Tây Nam (gió Lào) thường xuất hiện từ tháng 3 đến tháng 8, có đặc điểm khô nóng và khi đạt tốc độ cao (từ 10-30 m/s) có thể gây hại rất lớn cho cây trồng. Ngoài ra, hàng năm vùng này còn bị ảnh hưởng của 3-4 cơn bão và áp thấp nhiệt đới kèm theo lũ lụt (thường xuất hiện từ tháng 7 đến tháng 10).

3.2 Thủy văn

Khu vực có các nhánh sông Rào Thành, Sa Lung và Cánh Hòm. Chiều dài sông là 59 km, diện tích lưu vực 936 km2. Các  nhánh của con sông này đều có đặc điểm chung là lượng nước tập trung chủ yếu về mùa mưa, các nhánh sông và khe suối nhỏ thường không có hoặc có rất ít nước chảy vào mùa khô, đặc biệt là các năm hạn hán. Sông suối trong khu vực ít có giá trị về mặt giao thông thủy nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống của người dân trong vùng.
Trong vùng có 2 công trình thủy lợi là hồ La Ngà và hồ Bảo Đài, là nơi cung cấp nước tưới cho vùng hạ lưu tại các xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy, Vĩnh Long và Vĩnh Thành.

3.3  Đặc điểm về đất đai

Qua tham khảo các tài liệu về nông hoá thổ nhưỡng tỉnh Quảng Trị của Sở Tài nguyên và Môi trường, nền vật chất trong khu vực có 4 loại đá mẹ, đó là đá Granít, đá Cát kết, đá Sét và Đá vôi. Dựa trên các loại đá mẹ, yếu tố địa hình, độ cao, độ dốc, khu vực có thể chia thành hai nhóm dạng đất chính, đó là:
  • Nhóm dạng đất feralít núi thấp phát triển trên các loại đá granít, đá cát kết, đá sét và đá vôi.
  • Nhóm dạng đất feralít mùn trên núi trung bình phát triển trên đá granít.
Nhìn chung đất trong khu vực có độ dầy tầng đất từ trung bình đến dày, từ 30 đến 80 cm, hàm lượng mùn trung bình. Riêng các nhóm dạng đất feralit đồi - núi thấp phát triển trên đá sét, cát kết có độ dầy tầng đất lớn hơn 80 cm.
Đất  trên địa bàn CTLN Bến Hải chủ yếu là đất được hình thành do quá trình feralit hoá, với nền vật chất là phiến thạch sét, granit.  Ngoài ra còn có các loại đất dốc tụ, đất mùn trên thung lũng ven suối và đất phù sa bồi tụ ven sông suối.
III. QUY MÔ DỰ ÁN VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.
- Quy mô: Chăm sóc rừng trồng năm 2019 của Công ty được thực hiện tại  3 Chi nhánh Xí nghiệp trên địa bàn 6 xã của  huyện Vĩnh Linh với tổng diện tích thực hiện 812,05 ha.
- Công nghệ sản xuất: bằng lao động thủ công..
- Thời gian thực hiện từ: Từ tháng 1 đến tháng 4 và từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2019.
Quy trình thực hiện:
a) Chăm sóc, bảo vệ rừng năm 1:
- Chăm sóc lần 1: Sau khi trồng 1-2 tháng.
+ Phát chăm sóc: Phát hết thực bì, dây leo cạnh tranh xâm lấn cây trồng. Chiều cao gốc phát ≤ 10 cm.
+ Xới chăm sóc: Dẫy cỏ, xới vun gốc cây đường kính vòng xới 0,6 – 0,8m.
- Chăm sóc lần 2: Thời gian từ tháng 10 đến tháng 11.
+ Phát chăm sóc: Phát hết thực bì, dây leo cạnh tranh xâm lấn cây trồng. Chiều cao gốc phát ≤ 10 cm.
+ Xới chăm sóc: Dẫy cỏ, Bón thúc thêm 200g phân NPK.
- Bảo vệ rừng trồng: Phòng chống sâu bệnh hại, phòng chống cháy rừng, con người chặt phá và gia súc phá hoại.
b) Chăm sóc, bảo vệ rừng năm 2: Chăm sóc 1 lần
Phát chăm sóc: phát hết thực bì, dây leo cạnh tranh xâm lấn cây trồng. chiều cao gốc phát  ≤20 cm.
c) Chăm sóc, bảo vệ rừng năm 3: Chăm sóc 1 lần
Phát hết thực bì, dây leo cạnh tranh xâm lấn cây trồng. chiều cao gốc phát  ≤20 cm.
IV. GIÁM SÁT CÁC TÁC ĐỘNG VỀ MÔI TRƯỜNG
4.1. Giám sát tác động môi trường không khí: không ảnh hưởng
4.2. Giám sát sự thay đổi tiểu vùng khí hậu: không ảnh hưởng
4.3. Giám sát tác động tới môi trường đất: không ảnh hưởng
4.4.  Giám sát tác động tới môi trường nước: không ảnh hưởng
4.5. Biến đổi lưu lượng dòng chảy: không ảnh hưởng
4.6. Giám sát sự biến đổi đa dạng sinh học: không ảnh hưởng
 
Nơi nhận:                                                                                TỔNG GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                                                         
- Lưu VT.
 
                                                                                                         Đã ký
 
 
                                                                                              Nguyễn Xuân Minh
 

Tác giả bài viết: Cong ty
Nguồn tin: Công ty Lâm nghiệp Bến Hải
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Lam nghiep Viet Nam
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Huyen Vinh Linh

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 844
  • Tháng hiện tại: 60690
  • Tổng lượt truy cập: 534236

Đăng nhập thành viên

can ho One Verandah